Conferences 2000

1. Jubileuszowy Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem, 10-15.09.2000, Łódź, Poland

  • Paluchowska, M.H.; Czarakcziewa-Minol, S.; Bojarski, A.J.; Nowe ligandy receptorów 5-HT1A z ograniczoną swobodą konformacyjną; Materiały zjazdowe, p.98.Abstract Poster
  • Mokrosz, M.J.; Czarakcziewa-Minol, S.; Koziol, A.; Klodzińska, A.; Chojnacka-Wójcik, E.; 3-arylidenoindolin-2(1H)-ony; ligandy receptorow 5-HT2A; Materiały zjazdowe, Abstract, p.98 .
  • Czarakcziewa-Minol, S.; Bojarski, A.J.; Bugno, R.; Paluchowska, M.H.; Pochodne 2-pirydonu o zróżnicowanej selektywności 5-HT2A/5-HT1A; Materiały zjazdowe, p.98. Abstract
  • Chloń, G.; Pawlowski, M.; Zejc, A.; Czarakcziewa-Minol, S.; Mokrosz, M.J.; Zygmunt, M.; Filipek, B.; Synteza, wlasciwosci fizykochemiczne i farmakologiczne nowych 7-hydroksypropylopiperazynowych pochodnych 8-aryloalkiloaminoteofiliny; Materiały zjazdowe, Abstract, p.94.

2. The Second International Postgraduate Research Symposium on Pharmaceutics “The Participation of Undergraduates”, 2000, Istambul, Turkey

  • Chloń, G.; Jurczyk, S.; Pawlowski, M.; Charakchieva-Minol, S.; Duszyńska, B.; Mokrosz, M.J.; Synthesis, 5-HT1A and 5-HT2A Receptor Affinity of New 1-Phenylpiperazinylpropylamine Derivatives of Purine-2,6-Dione; Abstracts.

3. The Second Multidisciplinary Conference on Drug Research, 2000, Jelenia Gora – Cieplice, Poland

  • Kowalski, P.; Kowalska, T.; Silberring, J.; Mokrosz, M.J.; Sienkiewicz, B.; Electrospray Ionization Mass Spektra of Arylpiperazine Derivatives Investigated as the Serotonin 5HT1A Receptor Ligands; Book of Abstracts.
  • Saczewski, F.; Debowski, T.; Radwańska, A.; Charakchieva-Minol, S.; Mokrosz, M.J.; Gdaniec, M.; Synthesis Strukture AMD Binding of Some 2-Imidazolines to Alfa-Adrenergic AMD Imidazoline Receptors; Book of Abstracts.