Conferences 2007

1. Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Farmacja XXI wieku – wyzwania i nadzieje”, 25-28.09.2007, Katowice, Poland

  • Zajdel, P.; Basista, K.; Subra, G.; Bojarski, A.J.; Duszyńska, B.; Martinez, J.; Pawłowski, M.; Chemia kombinatoryczna w poszukiwaniu nowych ligandów receptorów serotoninowych 5-HT1A i 5-HT2A; Streszczenia, Tom II, p.448. Abstract
  • Herold, F.; Cesielska, A.; Bojarski, A.J.; Nowak, G.; Synteza nowych pochodnych pirydo[1,2-c]pirymidyny, selektywnych ligandów receptora 5-HT1A; Streszczenia, Tom II, p.494. Abstract
  • Chłoń-Rzepa, G.; Tęczar, A.; Żmudzki, P.; Pawłowski, M.; Duszyńska, B.; Bojarski, A.J.; Synteza nowych 7-fenylopiperazynoalkilowych oraz 7-tetrahydroizochinolinoalkilowych pochodnych teofiliny jako potencjalnych ligandów receptorów serotoninowych; Streszczenia, Tom II, p.450. Abstract

2. 16th International Symposium” Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism”, 04-06.06.2007, Krakow, Poland

  • Lorenc-Koci, E.; Antkiewicz-Michaluk, L.; Wójcikowski, J.; Daniel, W.A.; Boksa, J.; The influence of chronic treatment with 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline on dopamine and serotonin metabolism, the level of glutathione and the activity of γ-glutamyl transpeptidase in the nigrostriatal dopaminergic system of Dark Agouti male rats; Materials, p.273. Abstract

3. 5th Joint Meeting on Medicinal Chemistry, 17-21.06.2007, Portoroz, Slowenia

  • Bojarski, A.J.; Nowak, M.; Kołaczkowski, M.; Ligand binding modes for serotonin receptors; Farm. Vestn., 58, Spec. Iss., p.28. Abstract
  • Nowak, M.; Kołaczkowski, M.; Bojarski, A.J.; Computer model of activation of serotonin receptor 5-HT7 in cellular membrane and its interaction with agonists; Farm. Vestn., 58, Spec. Iss., p.154. Abstract
  • Bugno, R.; Bojarski, A.J.; Nędza, K.; New derivatives of arylsulfonylpiperidines – the influence of structural modifications on 5-HT7 and 5-HT1A receptor affinity; Farm. Vestn., 58, Spec. Iss., p.72. Abstract Poster

4. Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, 10-13.06.2007, Tihany, Hungary

  • Chłoń-Rzepa, G.; Żmudzki, P.; Pawłowski, M.; Duszyńska, B.; Bojarski, A.J.; Zygmunt, M.; Filipek, B.; Dybała, M.; 8-Amino-7-phenylpiperazinylalkyl-purine-2,6-diones as serotonin receptor ligands; Book of Abstracts, p.62. Abstract