Conferences 1997

1. Zjazd naukowy PTChem i SITPChem, 22-26.09.1997, Gdansk

  • Czarakcziewa-Minol, S.; Duszyńska, B.; Dereń Wesolek, A.; Tatarczynska, E.; Klodzińska, A.; Pochodne 1,2,3,4-tetrahydroizochinoliny: nowi agonisci receptorow 5-HT 1A; Streszczenia XI zjazdu naukowego PTChem i SITPChem, Abstract.
  • Boksa, J.; Misztal, S.; Czarakcziewa-Minol, S.; Pochodne 1,2,3,4-tetrahydro-β -karbolino-1,3-dionu jako ligandy receptorow 5-HT; Streszczenia XI zjazdu naukowego PTChem i SITPChem, Abstract.
  • Paluchowska, M.H.; Tatarczynska, E.; Klodzińska, A.; Bien, A.; Badania struktura-aktywnosc w serii arylopiperazynowych ligandow receptorow 5-HT1A; Streszczenia XI zjazdu naukowego PTChem i SITPChem, Abstract.
  • Fruziński, A.; Karolak-Wojciechowska, J.; Mokrosz, M.J.; Bojarski, A.; Badania strukturalne 1-(2-metoksyfenylo)-4-alkilopiperazyn, ligandów receptora 5-HT1A; Streszczenia XI zjazdu naukowego PTChem i SITPChem, Abstract.
  • Kowalski, P.; Kowalska, T.; Majka, Z.; Wozniak, M.; Duszyńska, B.; Mokrosz, M.J.; Charakchieva-Minol, S.; Arylopiperazynowe ligandy receptorow serotoninowych 5HT1A i 5HT2A; Streszczenia XI zjazdu naukowego PTChem i SITPChem, Abstract.

2. XXI Sympozjum Naukowe „Chromatograficzne metody badania związków organicznych”, 12-13.06.1997, Katowice

  • Barszcz, B.; Bojarski, A.; Bojarski, J.; Charakchieva-Minol, S.; Duszyńska, B.; Potoczna, E.; Stojakowska, A.; Chromatograficzne badanie hydrofobowości niektórych N-alkiloamidowych pochodnych 1,2,3,4-tetrahydroizochinoliny; Abstract.

3. 11th Noordwijkerhout – Camerino Symposium “Trends in Drug Research”, 11-15.05.1997, Camerino Italy

  • Mokrosz, M.J.; Duszyńska, B.; Klodzińska, A.; Dereń Wesolek, A.; Chojnacka-Wójcik, E.; Baranowski, T.; Abdou, I.M.; Redmore, N.P.; Strekowski, L.; 4-(3-Furyl)-2-(4-Methylpiperazino)Pyrimidine, A Unique 5-HT2A Receptor Antagonists; Abstracts.
  • Duszyńska, B.; Mokrosz, M.J.; Charakchieva-Minol, S.; Bojarski, A.J.; Dereń-Wesolek, A.; Tatarczyńska, E.; 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline Derivatives – A New Class of 5-HT1A Receptor Ligands; Abstracts, p.P10.
  • Bojarski, A.J.; Duszyńska, B.; Mokrosz, L.J.; 5-HT1A Receptor Antagonists – Structural Requirements; Abstracts, p.P49.