Conferences 1998

1. XLI Zjazd Naukowy PTchem i SITPChem „100 lat odkrycia Polonu i Radu.”, 14-18.09.1998, Wroclaw

 • Paluchowska, M.H.; Wesolowska, A.; Czarakcziewa-Minol, S.; Borycz, J.; Usztywnione analogi -190 : synteza i interakcja z receptorami 5-HT1A; Abstract, p.346.
 • Kowalska, T.; Kowalski, P.; Duszyńska, B.; Mokrosz, M.J.; Arylopiperazynyloalkilopirydazynodiony; Abstract, p. 342.
 • Kowalska, T.; Kowalski, P.; Duszyńska, B.; Majka, Z.; Wozniak, M.; Synteza pochodnych chinazoliny i 1,3,8-triazanaftalenu; Abstract, p.342.
 • Duszyńska, B.; Mokrosz, M.J.; Selektywnosc pewnych 1-arylopiperazyn wzgledem receptorow 5-HT2A/2C; Abstract, p.340.
 • Czarakcziewa-Minol, S.; Mokrosz, M.J.; Kowalski, P.; Kowalska, T.; Majka, Z.; Selektywnosc α1/α 2 i 5-HT1A/ α 1 pewnych benzoksazynonow; Abstract, p.339.
 • Boksa, J.; Czarakcziewa-Minol, S.; Misztal, S.; 9-arylopiperazynylopochodne 1,2,3,4-tetrahydro-β-karbolin-1-onu jako ligandy receptorow 5-HT; Abstract, p.338.
 • Bojarski, A.J.; Mokrosz, M.J.; Strekowski, L.; Duszyńska, B.; Baranowski, T.; Rola układu pirymidyny w pochodnych N-metylopiperazynopirymidyny – ligandach receptora 5-HT2A; Abstract, p.337.
 • Bojarski, A.J.; Modelowanie oddziaływań ligand-receptor 5-HT1A; Abstract, p.336.

2. 15-20.08.1998, Praha, Czech Republic

 • Fruziński, A.; Mokrosz, M.J.; Bojarski, A.; Karolak-Wojciechowska, J.; 1-Arylpiperazines: Crystal Structure vs. Models of Pharmacophore for Agonists and Antagonists of Serotonin 5-HT1A Receptors; Abstracts, p.310.

3. XIth Congress of the European College of Neuropsychopharmacology, 1998, Paris, France

 • Chojnacka-Wójcik, E.; Duszyńska, B.; Klodzińska, A.; Tatarczynska, E.; The 5-HT1A and 5-HT2A receptor affinity and functional profile of new N-[3-(4-aryl-1-piperazinyl) propyl] derivatives of some benzolactams; Abstracts, p.312.

4. XVII naukowy zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Farmacja w perspektywie XXI w.”, 1998, Krakow, Poland

 • Szaro, A.; Mokrosz, M.J.; Duszyńska, B.; Koziol, A.; Pochodne 1-arylo-1,4-dihydro-3(2H)-izochinolinonu – selektywne ligandy receptorow 5-HT1A; Streszczenia XVII naukowego zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Farmacja w perspektywie XXI w .”, Abstract, p.318.
 • Czarakcziewa-Minol, S.; Mokrosz, M.J.; Kowalski, P.; Kowalska, T.; Majka, Z.; Selektywnosc pochodnych benzoksazolinonu wzgledem receptorow α 1/α 2 i 5-HT1A; Streszczenia XVII naukowego zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Farmacja w perspektywie XXI w.”, Abstract, p.316.
 • Paluchowska, M.H.; Czarakcziewa-Minol, S.; Klodzińska, A.; Tatarczynska, E.; Usztywnione analogi MP 3022: synteza i interakcja z receptorami 5-HT1A; Streszczenia XVII naukowego zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Farmacja w perspektywie XXI w.”, Abstract, p.316.
 • Misztal, S.; Mokrosz, M.J.; Duszyńska, B.; Koziol, A.; Tatarczynska, E.; Klodzińska, A. ; Pochodne indolin-2(1H)-onu; ligandy receptorow 5-HT1A / 5-HT2A; Streszczenia XVII naukowego zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Farmacja w perspektywie XXI w.”, Abstract, p.297.
 • Duszyńska, B.; Kowalski, P.; Majka, Z.; Tatarczynska, E.; Klodzińska, A.; Wplyw czynnikow strukturalnych w grupie pochodnych benzoksazolinonu na powinowactwo do receptorow 5-HT1A / 5-HT2A; Streszczenia XVII naukowego zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Farmacja w perspektywie XXI w.”, Abstract, p.315.
 • Zygmunt, M.; Filipek, B.; Charakchieva-Minol, S.; Mokrosz, M.J.; Wlasciwosci przeciwarytmiczne, hipotensyjne oraz α -adrenolityczne nowych 7,8-dipodstawionych pochodnych teofiliny; Streszczenia XVII naukowego zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Farmacja w perspektywie XXI w.”,  Abstract, p.150.