Conferences 1995

1. Seminarium naukowe „ Nowe kierunki w syntezie wielopierścieniowych układów heterocyklicznych”, Kraków, 1995

  • Mokrosz, M.J.; Paluchowska, M.H.; Misztal, S.; Nowe systemy heterocykliczne zawierające układ 1,2,3,4-tetrahydro-β-karboliny, Materiały konferencyjne, Abstrakt
  • Kowalski, P.; Mokrosz, L.J.; Nowe spojrzenie na mechanizm reakcji Picteta-Spenglera; Materiały konferencyjne, Abstrakt

 2. Zjazd naukowy PTChem i SITPChem „A jednak chemia”, Lublin, 1995

  • Czarakcziewa-Minol, S.; Paluchowska, M.H.; Boksa, J.; Mokrosz, L.J.; Selektywnosc α1 / 5-HT1A niektórych arylopiperazyn; Abstrakt
  • Paluchowska, M.H.; Mokrosz, L.J.; Charakchieva-Minol, S.; Mokrosz, M.J.; Nowe ligandy receptorów 5-HT1A zawierające układ benzotriazolu; Abstrakt
  • Boksa, J.; Mokrosz, L.J.; Chojnacka-Wójcik, E.; Charakchieva-Minol, S.; Klodzińska, A.; Analogi Way -100135; Abstrakt

 3. 10th Camerino-Noordwijkerhout Symposium “Perspectives in Receptor Research”, 10-14.09.1995, Camerino Italy

  • Dereń Wesolek, A.; Chojnacka-Wójcik, E.; Paluchowska, M.H.; Analogs of the New 5-HT1A Receptor Antagonist MP 3022: A Functional in Vivo Study; Abstracts.
  • Paluchowska, M.H.; Mokrosz, L.J.; Charakchieva-Minol, S.; Dereń Wesolek, A.; Analogs of 5-HT1A Receptor Antagonist MP 3022: Synthesis and Receptor Binding Studies; Abstracts
  • Mokrosz, L.J.; Strekowski, L.; Kozak, W.X.; Bojarski, A.J.; Duszyńska, B.; Klodzińska, A. ; New Ligands For New Topographic Model of 5HT2A Receptors; Abstracts, p.136.

 4. First European Congress of Pharmacology, 16-19.06.1995, Milano, Italy

  • Kłodzińska, A.; Chojnacka-Wójcik, E.; Drabczyńska, A.; Pawłowski, M.; Charakchieva-Minol, S.; Bojarski, A.J.; Chłoń, G.; Gorczyca, M.; Mokrosz, L.J.; A New Putative 5-HT1A Receptor Antagonists of the 1-Arylpiperazine Class of Ligands; Abstracts, p.272.