Conferences 2017

1.GPCR Workshop 2017, 05-09.12.2017, Hawaii, USA

 • Warszycki, D.; Evenseth, L.M.; Bojarski, A.J.; Lessonsle arnedf rom dockingw ith the presenceo f water molecules – is it worth it?; Book of Abstracts, p.P59 Abstract

2. Nowe wyzwania dla polskiej nauki, 09.12.2017, Kraków, Poland

 • Podlewska, S.; Mordalski, S.; Kafel, R.; Satała, G.; Bojarski, A.J.; Defining structural requirements for selectivity towards serotonin receptor 5-HT7, Book of Abstracts Abstract

3. 13th German Conference on Chemoinformatics, 06-08.11.2017, Mainz, Germany

 • Warszycki, D.; Roy, V. ; Bojarski, A.J.; Agrofoglio, L.; Development of the virtual screening cascade in search for inhibitors of Niemann-Pick C1 protein as a anti Ebola agents; Book of Abstracts, p.112 Abstract

4. V Konferencja Laureatów Diamentowego Grantu, 13-15.10.2017, Wilga

 • Mordalski S., Warszycki D.; Kafel R.; Bojarski A.J.; Wzorce oddziaływań strukturalnych w oparciu o fragmenty struktur krystalicznych, Book of abstracts, SP-1, p. 31 Abstract

4. III Sympozjum Szkoła Chemii Medycznej, 06-08.09.2017, Wrocław, Poland

 • Handzlik, J.; Witek, K.; Łażewska, D.; Kurczab, R.; Półchłopek, K.; Nowakowska, A.; Satała, G.; Sobiło, A.; Latacz, G.; Bojarski, A.J.; Kieć-Kononowicz, K.; Wpływ topologii podstawnika aromatycznego na kierunek działania farmakologicznego 3-podstawionych pochodnych 5-metylohydantoiny; Book of Abstracts, p.PP-18.Abstract
 • Warszycki, D.; Roy, V. ; Agrofoglio, L.; Bojarski, A.J.; Application of the novel pharmacophore modelling methodology in search for Ebola virus inhibitors; Book of Abstracts, p.PP-72.Abstract
 • Stankiewicz, A.; Kaczorowska, K.; Brański, P.; Wierońska, J.M.; Bojarski, A.J.; Pilc, A.; Behavioural studies of new and selective mGluR7 negative allosteric modulators; Book of Abstracts, p.PP-56 Abstract
 • Kaczorowska, K.; Stankiewicz, A.; Paluchowska, M.; Koziol, A.; Brański, P.; Burnat, G.; Bojarski, A.J.; Pilc, A.; Lead optimization of novel negative allosteric modulators of mGlu7 receptor;  Book of Abstracts, p.PP-26 Abstract
 • Canale, V.; Forleo, N. ; Kurczab, R.; Satała, G.; Koczurkiewicz, P.; Wójcik-Pszczoła, K.; Pękala, E.; Bojarski, A.J.; Zajdel, P.; In the search of metabolically stable arylsulfonamides of (aryloxy)ethyl piperidines: an influence of ortho substituents on 5-HT7 receptor affinity and selectivity; III Sympozjum Szkoła Chemii Medycznej, Wrocław, Poland, 2017.09.06-08, Book of Abstracts, p.PP-08 Abstract
 • Kucwaj-Brysz, K.; Jastrzębska-Więsek, M.; Partyka, A.; Wesołowska, A.; Satała, G.; Bojarski, A.J.; Kieć-Kononowicz, K.; Handzlik, J.; Badanie zależności pomiędzy strukturą a aktywnością potencjalnych ligandów receptora serotoninowego 5-HT7 w grupie pochodnych hydantoiny; Book of Abstracts, p.PP-32 Abstract
 • Grychowska, K.; Kurczab, R.; Śliwa, P.; Satała, G. ; Bojarski, A.J.; Zajdel, P.; Novel 5-HT6R ligands in a group of pyrroloquinolines – influence of type of condensation on receptor affinity; Book of Abstracts, p.PP-17. Abstract

5.  EFMC-ASMC 2017, 27.08-01.09.2017, Vienna, Austria

 • Staroń, J.; Kalinowska-Tłuścik, J.; Krawczuk, A.; Mordalski, S.; Warszycki, D.; Satała, G.; Bojarski, A.J.; The role of the sulfonyl group on the conformational preferences of bis-aromatic compounds, 5-HT6 receptor antagonists and beyond; Book of Abstracts, p.30. Abstract
 • Hogendorf, A.S.; Brański, P.; Burnat, G.; Bugno, R.; Wierońska, J.; Cieślik, P.; Woźniak, M.; Hogendorf, A.; Chruścicka, B.; Bojarski, A.J.; N-(1-benzoyl-1h-indol-5-yl)pyridine-2-carboxamides, the first-in-class mGluR8 PAM-agonists exhibit antipsychotic like activity;  Book of Abstracts, p.85 Abstract

6. 7th EFMC International Symposium on Advances in Synthetic and Medicinal Chemistry, 27-31.08.2017, Vienna, Austria

 • Grychowska, K.; Kurczab, R.; Śliwa, P.; Satała, G. ; Bojarski, A.J.; Zajdel, P.; Pyrroloquinoline derivatives as 5-HT6R ligands – influence of type of condensation on receptor affinity; Book of Abstracts, p.177.Abstract
 • Hogendorf, A.S.; Hogendorf, A.; Kurczab, R.; Satała, G.; Lenda, T.; Walczak, M.; Latacz, G.; Handzlik, J.;  Kieć-Kononowicz, K.; Wierońska, J.; Woźniak, M.; Cieślik, P.; Bugno, R.; Staroń, J.;  Bojarski, A.J.; New perspectives in serotonergic signal transduction studies. 3-(1-Alkyl-1H-imidazol-5-yl)-1h-indoles, powerful tools to study the 5-HT7 receptor function; Book of Abstracts, p.196 Abstract Poster
 • Staroń, J.; Bugno, R.; Mordalski, S.; Satała, G.; Hogendorf, A.S.; Hogendorf, A.; Warszycki, D.; Bojarski, A.J.; An analysis of a non-basic 5-HT6R ligands binding mode; Book of Abstracts, p.240Abstract

7. 13th International Congress of the Polish Neuroscience Society, 27-30.08.2017, Warsaw, Poland

 • Bojarski, A.J.; Low-basicity agonists of serotonin 5-HT7 receptors; Book of Abstracts.

8. 10th Joint Meeting on Medicinal Chemistry, 25-28.06.2017, Dubrovnik, Croatia

 • Kurczab, R.; Satała, G.; Bojarski, A.J.; Evaluation of halogen bonding hot spots by virtual screening of commercial databases – a case study of 5-HT7R; Book of Abstracts, p.68 Abstract
 • Drabczyk, A.; Jaśkowska, J.; Kułaga, D.; Satała, G.; Malinowska, M.; Synthesis and evaluation of the activity towards 5-HT receptors of new ligands from the LCAPs group; Book of Abstracts, p.107Abstract
 • Drabczyk, A.; Jaśkowska, J.; Kułaga, D.; Satała, G.; Malinowska, M.; Long-chain derivatives of (trifluoromethylphenyl)piperazines – synthesis and evaluation of the activity towards 5-HT receptors; Book of Abstracts, p.106.Abstract
 • Handzlik, J.; Kurczab, R.; Łażewska, D.; Więcek, M.; Nowakowska, A.; Satała, G.; Bojarski, A.J.; Kieć-Kononowicz, K.; Search for 5-HT6 receptor agents among triazine derivatives of hydantoin; Book of Abstracts, p.117Abstract
 • Jaśkowska, J.; Śliwa, P.; Majka, Z.; Drabczyk, A.K.; Kułaga, D.; Malinowska, M.; Satała, G.; Synthesis, structure-activity relationships, and molecular modeling studies of new long-chain chloroarylpiperazines derivatives as 5-HT7 and 5-HT1A receptor ligands; Book of Abstracts, p.126Abstract
 • Kułaga, D.; Jaśkowska, J.; Drabczyk, A.; Satała, G.; Malinowska, M.; Synthesis and biological activity of novel long chain arylopiperazines (LACPs) with pyridyl moiety as ligands for serotonin receptors; Book of Abstracts, p.149.Abstract
 • Kurczab, R.; Different roles of halogen substituents in ligand-receptor interactions – a class A GPCRs case study; Book of Abstracts, p.150.Abstract
 • Łażewska, D.; Więcek, M.; Stelmasiński, M.; Satała, G.; Kurczab, R.; Bojarski, A.J.; Kieć-Kononowicz, K.; Handzlik, J.; Phenoxymethyl derivatives of 1,3,5-triazine as novel class of 5-HT6 receptor ligands; Book of Abstracts, p.155.Abstract
 • Śliwa, P.; Jaśkowska, J.; Kurczab, R.; The application of FMO-EDA calculation to study the selectivity of 2-chlorophenyl-piperazin derivative to serotonin and dopamine receptors;  Book of Abstracts, p.212Abstract
 • Stefański, T.; Kurczab, R.; Korzański, A.; Skonieczka, K.; Grolik, B.; Kania, E.; Bojko, B.; Dutkiewicz, Z.; Gielara-Korzańska, A.; Mikstacka, R.; Hogendorf, A.; Kubicki, M.; Design, synthesis, X-ray studies and biological evaluation of novel chalcone derivatives – potential microtubule targeting agents; Book of Abstracts, p.220Abstract
 • Śliwa, P.; Kurczab, R.; Bojarski, A.J.; An aspartate-amine salt bridge – the ETS-NOCV study; Book of Abstracts, p.213.Abstract

9. Glisten Symposium, 29-31.03.2017, Porto, Portugal

 • Freyd, T.; Warszycki, D.; Mordalski, S.; Bojarski, A.J.; Sylte, I.; Gabrielsen, M.; Ligand-Guided Homology Modelling of the GABAB2 Subunit of the GABAB Receptor, Book of Abstracts, p.P20
 • Warszycki, D.; Munk, C. ; Gloriam, D.E.; Bojarski, A.J.; Mordalski, S.; Structure-based pharmacophore models as a tool for template assessment for homology modeling;  Book of Abstracts, p.P29
 • Pandy-Szekeresz, G.; Munk, C.; Mordalski, S.; Gloriam, D.E.; GPCRdb Homology Models – „More Xtal & less model”; Book of Abstracts, p.P47.
 • Mordalski, S.; Munk, C. ; Bojarski, A.J.; Gloriam, D.E.; Reference interaction fingerprint from crystal structures. A virtual screening perspective.; Book of Abstracts, p.P52.
 • Rataj, K.; Kelemen, A.; Keserű, G.; Bojarski, A.J.; Interaction with water as the defining factor of 5-HT1B/5 HT2B selectivity; Book of Abstracts, p.P43