Conferences 2006

1. VIII Ogólnopolskie Sympozjum „Pęstepy w Chemii Połączeń Heteroorganicznych”, 23.11.2006, Łódź, Poland

 • Kowalska, T.; Kowalski, P.; Mitka, K.; Bojarski, A.J.; Duszyńska, B.; Arylopiperazynylopochodne azolidyno-2,5-dionu i jego siarkowego analogu jako ligandy receptorów serotoninowych 5-HT1A i 5-HT7; Book of Abstracts. Abstract

2. 29th European Peptide Symposium, 03-08.09.2006, Gdansk, Poland

 • Zajdel, P.; Subra, G.; Bojarski, A.J.; Duszyńska, B.; Tatarczyńska, A.; Chojnacka-Wójcik, E.; Pawłowski, M.; Martinez, J.; N-Acylated amino acid derivatives as serotoninergic receptor ligands; Journal of Peptide Science, vol. 12 suppl., p. 98. Abstract

3. The 231st American Chemical Society National Meeting, 26-30.03.2006, Atlanta, USA

 • Paliakov, E.; Say, M.; Henary, M.M.; Macfarlane, D.; Manzel, L.; Patterson, S.E.; Bojarski, A.J.; Strekowski, L.; Antagonists of immunostimulatory CpG-DNA; Book of Abstracts, p.33-MEDI. Abstract
 • Raszkiewicz, A.; Duszyńska, B.; Bojarski, A.J.; Paluchowska, M.H.; Nowak, M.; Kolaczkowski, M.; Germann, M.W.; Strekowski, L.; Structure-activity relationships and modeling studies in the group of 2-(4-methylpiperazino)pyridines investigated as serotonin receptor agents; Book of Abstracts.

4. The Fifth Multidisciplinary Conference on Drug Research, 14-18.05.2006, Darłówko, Poland

 • Kuran, B.; Kossakowski, J.; Nędza, K.; Maciejewski, M.; Jagiełło-Wójtowicz, E.; Preliminary evaluation of CNS effects of aryl- and heteroarylpiperazinyl derivatives of selected arrangements azatricycloundecane; Book of Abstracts, p.62.
 • Chłoń-Rzepa, G.; Żmudzki, P.; Pawłowski, M.; Bojarski, A.J.; Charakchieva-Minol, S.; Duszyńska, B.; Design and synthesis of new 7-phenylpiperazinylalkyl and 7-tetrahydroisoquinolynylalkyl derivatives of purine-2,6,8-trione as potential serotonin receptor agents; Book of Abstracts, p.26. Abstract
 • Chłoń-Rzepa, G.; Żmudzki, P.; Pawłowski, M.; Bojarski, A.J.; Charakchieva-Minol, S.; Duszyńska, B.; Nikiforuk, A.; 8-Alkoxy-purine-2,6-diones with 7-phenylpiperazinylalkyl and 7-tetrahydroisoquinolinylalkyl moieties as 5-HT1A, 5-HT2A, 5-HT7 receptor ligands; Book of Abstracts, p.25. Abstract
 • Bojarski, A.J.; Boksa, J.; Duszyńska, B.; Brański, P.; Pałucha, A.; Wierońska, J.; New dual 5-HT7/5-HT1A ligands with antidepressant and anxiolytic-like activity; Book of Abstracts, p.7. Abstract
 • Kołaczkowski, M.; Nowak, M.; Pawłowski, M.; Bojarski, A.J.; The biological target derived pharmacophoric model for 5-HT7 serotonin receptor antagonists; Book of Abstracts, p.53. Abstract
 • Paluchowska, M.H.; Bugno, R.; Kozioł, A.; Charakchieva-Minol, S.; Kołaczkowski, M.; Nowak, M.; 4,6-Disubstituted 2-(4-methyl-1-piperazinyl)pyridines: synthesis and their binding to serotonin 5-HT1A, 5-HT2A, and 5-HT7 receptors; Book of Abstracts, p.84. Abstract Poster
 • Paluchowska, M.H.; Bugno, R.; Nędza, K.; Boksa, J.; Structural modifications of some arylpiperazine ligands towards improved selectivity for 5-HT7 receptors; Book of Abstracts, p.85