Conferences 1996

1. XVIIth European Colloquium on Heterocyclic Chemistry, Regensburg, Germany, 1996

 • Eckstein, M.; Sienkiewicz, B.; Kowalski, P.; Misztal, S.; Tryptamid – new non-steroidal anti-inflammatory agent (structure and action); Abstracts.

 2. Zjazd naukowyPTChem i SITPChem, 23-26.09.1996, Poznan

 • Kowalski, P.; Czarakcziewa-Minol, S.; Kowalska, T.; Majka, Z.; Nowak, K.; Wozniak, M.; Misztal, S.; Synteza N-[3-(4-fenylo-1-piperazynylo)-propylo]bezolaktamów jako ligandów receptorów serotoninowych; Abstract.
 • Boksa, J.; Mokrosz, L.J.; Synteza sztywnych analogów 1-(2-metoksyfenylo)piperazyny; Abstract.
 • Czarakcziewa-Minol, S.; Mokrosz, M.J.; Mokrosz, L.J.; Bojarski, A.J.; Strekowski, L.; 2-Arylo-4-(N-metylopiperazyno)chinoliny; nowe selektywne ligandy receptorów α1; Abstract, p.S7, I8.

 3. V Międzynarodowe Sympozjum Polskiej Sieci Biologii Komórkowej i Molekularnej „Molekularne i fizjologiczne aspekty adaptacji ustrojowej”, 04-06.06.1996, Kraków.

 • Bojarski, A.J.; Mokrosz, L.J.; Topograficzne modele receptorów ośrodkowego układu nerwowego; Abstract.
 • Strekowski, L.; Baranowski, T.; Parker, A.; Gulevich, Y.; Wilson, W.D.; Bojarski, A.J.; Mokrosz, L.J.; DNA triple-helix specific intercalators: molecular modeling study; Abstracts.

 4. Konferencja Naukowa „Kierunki badań nad lekiem w Polsce”, 12-13.09.1996, Kraków

 • Kowalski, P.; Misztal, S.; Mokrosz, M.J.; Kowalska, T.; Czarakcziewa-Minol, S.; Dereń Wesolek, A.; Klodzińska, A.; Majka, Z.; 4-alkilo-1-arylopiperazyny zawierajace uklady 2(1H)-indolinonu, 2(1H)-chinolinonu i 1(2H)-izochinolinonu: wstępne badania in vitro i in vivo; Abstract, p.105.
 • Eckstein, M.; Misztal, S.; Sienkiewicz, B.; Terczyńska, A.; Roszkowski, A.; Adamus, M.; Synteza tryptamidu – nowego oryginalnego leku o dzialaniu przeciwzapalnym; Abstract, p.21.
 • Boksa, J.; Mokrosz, L.J.; Analiza konformacyjna „sztywnych” analogów1-(2-metoksyfenylo)piperazyny; Abstract, p. 29
 • Bojarski, A.J.; Mokrosz, L.J.; Mokrosz, M.J.; Duszyńska, B.; Zróżnicowanie struktury farmakoforów agonistów i antagonistów receptorów 5-HT1A – pochodnych arylopiperazyn; Abstracts, p.99.
 • Czarakcziewa-Minol, S.; Mokrosz, M.J.; Bojarski, A.J.; Strekowski, L.; 2-Arylo-4-(N-metylopiperazyno) chinoliny; nowe selektywne ligandy receptorów α 1; Abstracts, p.101.
 • Paluchowska, M.H.; Charakchieva-Minol, S.; Dereń Wesolek, A.; Analogi MP-3022 zawierajace różne uklady heteroaromatyczne typu aza-benzotriazolu,-benzimidazolu i -indolu; Abstract, p.103.
 • Katlabi, J.; Drabczyńska, A.; Charakchieva-Minol, S.; Duszyńska, B.; Pawlowski, M.; Arylopiperazynopropylowe pochodne tricyklicznych układów purynowych o działaniu na receptory serotoninowe 5-HT1A i 5-HT2A; Abstract, p.107.
 • Dereń Wesolek, A.; Paluchowska, M.H.; Chojnacka-Wójcik, E.; Efekty funkcjonalne izomerycznych analogów MP-3022, ligandów receptorów 5-HT1A; Abstract, p.104.
 • Mokrosz, M.J.; Dereń Wesolek, A.; Pochodne 1,2,3,4-tetrahydroizochinoliny – nowa klasa ligandów receptorów 5-HT1A; Abstract, p.102.
 • Duszyńska, B.; Mokrosz, L.J.; Strekowski, L.; Pochodne 1-(2- lub -4-chinazolino) i 1-(4- chinolino) pirymidyny – nowe ligandy receporów 5-HT2A; Abstract, p.100.
 • Charakchieva-Minol, S.; Mokrosz, L.J.; Niektóre 7,8 -dipodstawione teofiliny z ugrupowaniem arylopiperazynowym o dzialaniu na receptory serotoninowe; Abstract, p.106.