Ongoing projects

1. Serotoninergiczna terapia przeciwbólowa oparta o agonistę receptora 5-HT7 (STEP7), Szybka Ścieżka, POIR.01.01.01-00-0887/19, okres realizacji: 1.12.2019 – 31.12.2023. More.

2.  Polifarmakologiczna platforma skriningowa in silico, LIDER, LIDER/37/0137/L-9/17/NCBR/2018 supported by the Polish National Centre for Research and Development.

3. Opracowanie kompleksowego zestawu narzędzi obliczeniowych do poszukiwania ligandów określonego receptora na przykładzie receptora serotoninowego 5-HT7. OPUS 2018/31/B/NZ2/00165 More

poigue
norway_grantsPNRF-logologo-enncbir
logo-mnisw-enlogo-ncnen