Publications 1995

 1. Paluchowska, M. H.; Dereń-Wesołek, A.; Charakchieva-Minol, S.; Chojnacka-Wójcik, E.; Mokrosz, J. L. Structure-Activity Relationship Studies of CNS Agents. Part 27. 1-(2-Methoxyphenyl)-4-n-propylpiperazines Containing a Substituted Benzotriazole Ring System: New Ligands with Varied Function at 5-HT1A Receptors. Med. Chem. Res. 1995, 5, 479-486.
 2. Mokrosz, J. L.; Paluchowska, M. H. ; Kłodzińska, A.; Charakchieva-Minol, S.; Chojnacka-Wójcik, E. Structure-Activity Relationship Studies of CNS Agents. Part 26. 4-[2-(Cycloalkanecarboxamido)ethyl]-1-(2-methoxyphenyl)piperazines: High-Affinity 5-HT1A Agonists. Arch. Pharm. (Weinheim) 1995, 328, 770-774 (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ardp.19953281108/abstract).
 3. Mokrosz, M. J.; Strekowski, L.; Kozak, W. X.; Duszyńska, B.; Bojarski, A. J.; Kłodzińska, A.; Czarny, A.; Cegła, M. T.; Dereń-Wesołek, A.; Chojnacka-Wójcik, E.; Dove, S.; Mokrosz, J. L. Structure-Activity Relationship Studies of CNS Agents. Part 25. 4,6-Di(heteroaryl)-2-(N-methylpiperazino)pyrimidines as New, Potent 5-HT2A Receptor Ligands: A Verification of the Topographic Model. Arch. Pharm. (Weinheim) 1995, 328, 659-666 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7487423).
 4. Ryczek, J.; Bojarski, A. J.; Szneler, E.; Mokrosz, J. L. Restricted Rotation in 3-(1-Naphthyl)-2-thiohydantoin. Pol. J. Chem. 1995, 69, 1451-1454.
 5. Mokrosz, J. L.; Bojarski, A. J.; Charakchieva-Minol, S.; Duszyńska, B.; Mokrosz, M. J. Structure-Activity Relationship Studies of CNS Agents. Part 23. N-(3-Phenylpropyl)- and N-[(E)-Cinnamyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Mimic 1-Phenylpiperazine at 5-HT1A Receptors. Arch. Pharm. (Weinheim) 1995, 328, 604-608 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7492265).
 6. Mokrosz, J. L.; Duszyńska, B.; Paluchowska, M. H.; Charakchieva-Minol, S.; Mokrosz, M. J. Structure-Activity Relationship Studies of CNS Agents. Part 22. A Search for New Trazodone-Like Antidepressants: Synthesis and Preliminary Receptor Binding Studies. Arch. Pharm. (Weinheim) 1995, 328, 623-625 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7492269).
 7. Chojnacka-Wójcik, E.; Kłodzińska, A.; Drabczyńska, A.; Pawłowski, M.; Charakchieva-Minol, S.; Chłoń, G.; Gorczyca, M. A New Putative 5-HT1A Receptor Antagonist of the 1-Arylpiperazine Class of Ligands. Eur. J. Med. Chem. 1995, 30, 587-592 (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0223523496882730).
 8. Bojarski, A. J.; Mokrosz, M. J.; Paluchowska, M. H. Ionization Constants of the Model N-Alkyl Substituted Cyclic Amines. Pharmazie 1995, 50, 569-570.
 9. Bojarski, A. J., Duszyńska, B. Modelowanie cząsteczkowe – kilka uwag o sprzęcie i oprogramowaniu. In Modelowanie cząsteczkowe w chemii leków, skrypt z III Krakowskiej Konferencji Chemii Leków, Mogilany 8-9.06.95; Mokrosz, J. L. Kraków, 1995; p. 137-140.
 10. Mokrosz, J. L., Chojnacka-Wójcik, E., Bojarski, A. J. Ligandy receptorów serotoninowych 5-HT1A: szansa na leki przeciwlękowe III generacji? In Modelowanie cząsteczkowe w chemii leków, skrypt z III Krakowskiej Konferencji Chemii Leków, Mogilany 8-9.06.95; Mokrosz, J. L. Kraków, 1995; p. 113-124.
 11. Mokrosz, J. L. O potrzebie krytycznej interpretacji wyników badań receptorowych in vitro. In Modelowanie cząsteczkowe w chemii leków, skrypt z III Krakowskiej Konferencji Chemii Leków, Mogilany 8-9.06.95; Mokrosz, J. L. Kraków, 1995; p. 99-112.
 12. Mokrosz, J. L., Mokrosz, M. J. Strategie badawcze w projektowaniu leków na przykładzie ligandów receptorów serotoninowych. In Modelowanie cząsteczkowe w chemii leków, skrypt z III Krakowskiej Konferencji Chemii Leków, Mogilany 8-9.06.95; Mokrosz, J. L. Kraków, 1995; p. 83-97.
 13. Mokrosz, M. J.; Duszyńska, B.; Bojarski, A. J.; Mokrosz, J. L. Structure-Activity Relationship Studies of CNS Agents – XVII. Spiro[piperidine-4’,1-(1,2,3,4-tetrahydro-β-carboline)] as a Probe Defining the Extended Topographic Model of 5-HT1A Receptors. Bioorg. Med. Chem. 1995, 3, 533-538 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7648202).
 14. Daniel, W.; Syrek, M.; Janczar, L.; Boksa, J. The Pharmacokinetics of Promazine and its Metabolites after Acute and Chronic Administration to Rats – A Comparison with the Pharmacokinetics of Imipramine. Pol. J. Pharmacol. 1995, 47, 127-136 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8688885).
 15. Mokrosz, J. L.; Kłodzińska, A.; Boksa, J.; Bojarski, A. J.; Duszyńska, B.; Chojnacka-Wójcik, E. Structure-Activity Relationship Studies of CNS Agents, XXI: Two Derivatives of 1-(o-Methoxyphenyl)piperazine with an Opposite Function at 5-HT1A Receptors. Arch. Pharm. (Weinheim) 1995, 328, 381-383 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7611833).
 16. Boksa, J.; Duszyńska, B.; Mokrosz, J. L. Structure-Activity Relationship Studies of CNS Agents. Part 20: 9-{ω-[1-( m-Chlorophenyl)-4-piperazinyl]alkyl}-1,2,3,4-tetrahydro-β-carbolines: New 5-HT1A and 5-HT2A Receptor Ligands. Pharmazie 1995, 50, 220-221 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7732057).
 17. Mokrosz, J. L.; Mokrosz, M. J.; Charakchieva-Minol, S.; Paluchowska, M. H.; Bojarski, A. J.; Duszyńska, B. Structure-Activity Relationship Studies of CNS Agents, XIX: Quantitative Analysis of the Alkyl Chain Effects on the 5-HT1A and 5-HT2 Receptor Affinities of 4-Alkyl-1-arylpiperazines and their Analogs. Arch. Pharm. (Weinheim) 1995, 328, 143-148 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7726740).
 18. Kowalski, P.; Bojarski, A. J.; Mokrosz, J. L. Structure and Spectral Properties of β-Carbolines. 8. Mechanism of the Pictet-Spengler Cyclization: An MNDO Approach. Tetrahedron 1995, 51, 2737-2742 (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/004040209500022Z).
 19. Mokrosz, M. J.; Paluchowska, M. H. ; Misztal, S. Mild Oxidation of 1,2,3,4-Tetrahydro-β-carbolines. Pol. J. Chem. 1995, 69, 264-268.
 20. Bartoń, H. J.; Paluchowska, M. H.; Bojarski, J.; Rys, B. On the Structure of some Substituted 4,6-Pyrimidinediones. Pol. J. Chem. 1995, 69, 235-245.