Conferences 2001

1. 13th Noordwijkerhout-Camerino Symposium “Trends in Drug Research”, 6-11.05.2001, Noordwijkerhout, The Netherlands

  • Bojarski, A.J.; Bugno, R.; Structural parameters of arylpiperazine type of ligands determining their 5-HT1A/5-HT2A selectivity; Abstracts, p.43. Abstract Poster

2. XLIV Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem, 09-12.09.2001, Katowice, Poland

  • Bugno, R.; Czarakcziewa-Minol, S.; Paluchowska, M.H.; Wplyw modyfikacji struktury 4,6-dipodstawionych 2-(4-alkilo-1-piperazynylo)pirydyn na selektywność 5-HT1A/5-HT2A; Materiały zjazdowe, Abstract Abstract Poster
  • Boksa, J.; Szaro, A.; Duszyńska, B.; Mokrosz, M.J.; Misztal, S.; 1-(4-arylopiperazynyloalkilo)-2-arylobenzimidazole jako ligandy receptorow 5-HT1A i 5-HT2A; Materiały zjazdowe, Abstract.
  • Mokrosz, M.J.; Boksa, J.; Czarakcziewa-Minol, S.; Tatarczynska, E.; Chojnacka-Wójcik, E.; 2-Acylo-9-(4-arylopiperazynyloalkilo)-1,2,3,4-tetrahydro-β-karboliny jako ligandy receptorow 5-HT1A i 5HT2A; Materiały zjazdowe, Abstract