LIDER/37/0137/L-9/17/NCBR/2018

Cel naukowy prowadzonych badań

Celem głównym projektu jest opracowanie, implementacja oraz walidacja prototypu platformy do polifarmakologii obliczeniowej, której zadaniem będzie wspieranie procesu poszukiwania nowych kandydatów na leki o zadanym profilu wieloreceptorowym (polifarmakologicznym). Zostanie on osiągnięty przez opracowanie 5 modułów stanowiących główny silnik platformy (tj. reprezentacji PoliPharmFP, algorytmu mt-QSAR, algorytmu tworzenia polifarmakologicznych profili oddziaływań ligandów z pakietem targetów i antytargetów, algorytm kodowania bibliotek kombinatorycznych oraz moduł analizy danych wielowymiarowych) zarządzanych za pomocą jednolitego i funkcjonalnego graficznego interfejsu użytkownika (GUI – Graphical User Interface) ułatwiającego obsługę i konfiguracje poszczególnych modułów projektu dla użytkownika platformy.

Dodatkowo, w ramach prospektywnej walidacji skuteczności platformy wykonany zostanie wirtualny skrining baz związków chemicznych dostępnych komercyjnie (około 35 milionów) w poszukiwaniu związków o zdefiniowanym profilu polifarmakologicznym. Będzie to okazja, aby dodatkowo w ramach projektu rozwinąć istniejącą platformę badań in vitro dostępną w ZChL IF PAN o panel nowych receptorów oraz do włączenia się w trend badań nad poszukiwaniem nowoczesnych i skuteczniejszych leków w terapii bólu neuropatycznego, również prowadzonych w IF PAN przez Zakład Farmakologii Bólu (ZFB). Jak donoszą aktualne badania prowadzone przez ZFB poszukiwanie selektywnych agonistów receptora δ-opioidowego względem dwóch pozostałych receptorów opioidowych (κ i μ) wskazuje drogę poszukiwania nowych, skuteczniejszych leków przeciwbólowych.

Kierownik Projektu

Rafał Kurczab , PhD

Rafał Kurczab, PhD
e-mail:kurczab@if-pan.krakow.pl
phone: +4812 66 23 301
More

 

 

Wykonawcy

Stefan Mordalski, PhD

Stefan Mordalski, PhD
e-mail: stefanm@if-pan.krakow.pl
phone: +4812 66 23 301
More

 

 

Rafał Kafel, MSc Eng

Rafał Kafel, MSc
e-mail: rafal.kafel@gmail.com
phone: +4812 66 23 301

 

 

 

Grzegorz Satała, MSc

Grzegorz Satała, PhD
e-mail: satala@if-pan.krakow.pl
phone: +4812 66 23 301
More

 

 

Dawid Warszycki, MSc

Dawid Warszycki, PhD
e-mail: warszyc@if-pan.krakow.pl
phone: +4812 66 23 301
More

 

 

Sabina Smusz, MSc

Sabina Podlewska, PhD
e-mail: smusz@if-pan.krakow.pl
phone: +4812 66 23 301
More

 

 

Marek Śmieja, PhD

Marek Śmieja, PhD
e-mail: marek.smieja@ii.uj.edu.pl
More

 

 

 

 

The project is supported by the grant No. LIDER/37/0137/L-9/17/NCBR/2018 from the Polish National Centre for Research and Development.

lider-logo