Ongoing projects

1. Wiązania halogenowe w oddziaływaniu ligandów z SERT, SONATA, UMO–2016/21/D/NZ7/00620, 04-2017-03-2018.

2. EXtention of academia-based PLATFORM to antidepressant hits discovery (PLATFORMex), Pol-Nor/198887/73/2013, 2013-2016 (http://platformex.eu/).

3. Innovative therapies for neurodegenerative and neurodevelopmental diseases based on mGlu receptor allosteric modulators – Allosterix, NCBiR 178469, 2013-2015.

4. Halogen bonding – the role and significance in interactions of ligands with class A GPCRs, SONATA, UMO-2014/15/D/NZ7/01782, 2015-2017.More.

5. Poszukiwanie nowych struktur wiodących dla ligandów receptora serotoninowego 5-HT7 o zwiększonej stabilności metabolicznej, HARMONIA, UMO-2015/18/M/NZ7/00377, 04.2016 – More

6.  Development of a tool for automatic evaluation of complexes of ligands with serotonin receptors based on the application of machine learning methods, Preludium, UMO-2013/09/N/NZ2/01917, 02.2014 – 02.2016 More

 

 

poigue
norway_grantsPNRF-logologo-enncbir
logo-mnisw-enlogo-ncnen